World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ประกาศผลโครงการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “โรงพยาบาลในฝัน”
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี ชิงทุนการศึกษาหัวข้อ “โรงพยาบาลในฝัน”  ประกาศผลโดยการลงคะแนนจากลูกค้าที่มาใช้บริการ ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการลงคะแนน จำนวน 5 รางวัล  
รางวัลชนะเลิศที่ 1
ด.ช.ประกาศิต พิศรูป  อายุ 8 ปี โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช. ดุษฎี  พลเรือง อายุ 9 ปี  โรงเรียนชมรมศิลปะแทนคุณ จ.สิงห์บุรี รับทุนการศึกษา  จำนวน 3,000 บาท 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.อังคณา  เฉยสวัสดิ์ อายุ 9 ปี  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท
 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษาคนละ 500 บาท 
ด.ญ.ธนขวัญ ภูมิภาค โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
ด.ญ.ชนิศรา ภูสะอาด โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com