World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด 210 หัวข้อ หน้า :

นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ “ผู้สำรวจความสุขคนไข้” โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และทีมผู้บริหารจาก รพ เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เป็นตัวแทนมอบเงิน ให้กับ ตูน บอดีสแลม จำนวน 1 เเสนบาท 26 ธันวาคม 2560 19:19:36 เพื่อร่วมสมทบทุนให้กับโครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดยยอดเงินบริจาครวมปัจจุบันเกือบ 1.2 พันล้านบาท เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อร่วมสมทบทุนให้กับโครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดยยอดเงินบริจาครวมปัจจุบันเกือบ 1.2 พันล้านบาท เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โดย บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ คอสมอส ฮอสปิทอล ปากีสถาน 14 ธันวาคม 2560 10:02:16 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และคุณภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เดินทางไปยังกรุงลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน เพื่อลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท COSMOS Hospital Private Limited ("COSMOS")บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และคุณภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เดินทางไปยังกรุงลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน เพื่อลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท COSMOS Hospital Private Limited ("COSMOS")
ประกาศผลการตัดสินประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “โรงพยาบาลในฝัน” 16 มกราคม 2561 16:53:12 น้องๆ อายุ 6-9 ปี ในพื้นที่ รร.ในพื้นที่จังหวัด นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้องๆ อายุ 6-9 ปี ในพื้นที่ รร.ในพื้นที่จังหวัด นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ผ่านการรับรองมาตรฐาน DNV GL 12 ธันวาคม 2560 15:01:38 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลในระดับสากลจาก DNV GL ( ดีเอ็นวี จีแอล ) ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิคโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลในระดับสากลจาก DNV GL ( ดีเอ็นวี จีแอล ) ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค
คุณบี มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์ นักแสดงชื่อดัง เข้ารับการรักษาอาการไข้หวัด ที่ รพ.เวิลด์เมดิคอล 28 พฤศจิกายน 2560 14:23:33 ทางโรงพยาบาล ขอเป็นกำลังใจให้คุณบี สุขภาพแข็งแรงและสดใส ในเร็ววันทางโรงพยาบาล ขอเป็นกำลังใจให้คุณบี สุขภาพแข็งแรงและสดใส ในเร็ววัน
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน JCI Edition 6 ( Re-Accreditation) 14 พฤศจิกายน 2560 11:04:04 จากสถาบันรับรองคุณภาพ ของ Joint Commission International Accreditation ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560จากสถาบันรับรองคุณภาพ ของ Joint Commission International Accreditation ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
บางกอก เชน ฮอสปิทอล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต เข้าเป็นแนวร่วม CAC 23 พฤศจิกายน 2560 13:10:36 นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ผศ. พญ. สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน ) นำทีมผู้บริหาร เข้ารับมอบใบประกาศรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตนพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ผศ. พญ. สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน ) นำทีมผู้บริหาร เข้ารับมอบใบประกาศรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
บรรยายเ เรื่องการสร้างกำลังใจ และแนวทางความคิดในการปฏิบัติงานเชิงบวกให้กับพนักงานของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 11 พฤศจิกายน 2560 09:15:24 น้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ “ผู้สำรวจความสุขคนไข้” โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ปฏิบัติภารกิจของการเป็นผู้สำรวจความสุขคนไข้ โดยไปบรรยายนอกสถานที่น้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ “ผู้สำรวจความสุขคนไข้” โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ปฏิบัติภารกิจของการเป็นผู้สำรวจความสุขคนไข้ โดยไปบรรยายนอกสถานที่
อบรมหลักสูตร “การวางแผนพร้อม Workshop การร่างสัญญาภาษีเงินได้ของแพทย์ 31 ตุลาคม 2560 09:22:13 เพื่อเพิ่มเติมความรู้กฏหมายภาษีที่เกี่ยวกับการเสียภาษีของแพทย์ พร้อมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างครบถ้วนเพื่อเพิ่มเติมความรู้กฏหมายภาษีที่เกี่ยวกับการเสียภาษีของแพทย์ พร้อมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างครบถ้วน
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เชิญชวนน้องๆอายุ 6-9 ปี ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ “โรงพยาบาลในฝัน” 15 พฤศจิกายน 2560 16:22:58 ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 ธ.ค. 2560 ชิงทุนการศึกษากว่า 10,000 บาทร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 ธ.ค. 2560 ชิงทุนการศึกษากว่า 10,000 บาท
นิทรรศการให้ความรู้ กับบุคลากรบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง “มะเร็งในผู้หญิง” 31 ตุลาคม 2560 10:46:54 โดย นายแพทย์ไกรภพ จารุไพบูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผ่าตัดมะเร็งเต้านมและเสริมสร้างเต้านม โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลโดย นายแพทย์ไกรภพ จารุไพบูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผ่าตัดมะเร็งเต้านมและเสริมสร้างเต้านม โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การรับรองอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย ตรวจสุขภาพประจำปี 29 กันยายน 2560 10:52:50 ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การรับรอง H.E. Mr.Abdullah Saleh Ahmed Al-Maimani เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การรับรอง H.E. Mr.Abdullah Saleh Ahmed Al-Maimani เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมาน
สด ฉัตร์ชัย นักมวยทีมชาติไทย เข้าใช้บริการเครื่อง 23 กันยายน 2560 17:43:14 สด-ฉัตร์ชัย บุตรดี นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ที่มอบความไว้วางใจเข้าใช้บริการเครื่อง "Hyperbaric Oxygen Therapy" เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายสด-ฉัตร์ชัย บุตรดี นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ที่มอบความไว้วางใจเข้าใช้บริการเครื่อง "Hyperbaric Oxygen Therapy" เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย
เจ้าหน้าที่การแพทย์ประจำภูมิภาค สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศักยภาพของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 20 กันยายน 2560 11:53:58 นายไพรินทร์ ชัยภักดี หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าต่างประเทศ (IMSC) โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นตัวเเทนต้อนรับเจ้าหน้าที่การแพทย์ประจำภูมิภาคนายไพรินทร์ ชัยภักดี หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าต่างประเทศ (IMSC) โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นตัวเเทนต้อนรับเจ้าหน้าที่การแพทย์ประจำภูมิภาค
WMC ร่วมพบปะผู้ประกอบการจากทั่วโลก ภายในงาน “Amazing Thailand Health Wellness Showcase 2017” 18 สิงหาคม 2560 17:14:06 รงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมออกบูธกิจกรรมภายในงาน “Amazing Thailand Health Wellness Showcase 2017” จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของสินค้าบริการด้านสุขภาพของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมออกบูธกิจกรรมภายในงาน “Amazing Thailand Health Wellness Showcase 2017” จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของสินค้าบริการด้านสุขภาพของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ
แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด210 หัวข้อ หน้า :