World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 699 บาท

 
แพ็กเกจ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคา 699 บาท
 
ไข้หวัดใหญ่ ..ใหญ่กว่าที่คิด เลือกป้องกัน ก่อนรักษา ลดอัตราสูญเสียสูง
 
 
*สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 
ระยะเวลา : วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 
 
 
สอบถามข้อมูล/นัดคิว 
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 2 
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)
โทร. 02 836 9999 ต่อ 2921 -3 
 


ตั้งแต่วันที่ : 11 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 699 บาท