World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล(WMC) เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด

โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา

ตำแหน่งงานว่าง: 38 ตำแหน่งงาน
ลำดับ รายละเอียด แผนก ตำแหน่ง ประกาศวันที่
1 ผู้ช่วยพยาบาล DM- FOOT

คุณสมบัติ :

เพศหญิง อายุ 20-35 ปี

- วุฒิการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล

- สามารถขึ้นเวรเช้า 04.00 - 05.00 ได้

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- มีค่า Incentive พิเศษ

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

ฝ่ายการพยาบาล 1 25 กุมภาพันธ์ 2563 08:52:16
2 พยาบาลวิชาการ

คุณสมบัติ 

เพศหญิง อายุ 24-40ปี

- จบการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- มีประสบการณ์จะพิจารณา

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

ฝ่ายการพยาบาล 1 25 กุมภาพันธ์ 2563 10:22:03
3 พยาบาล Ward -หอผู้ป่วยใน (IPD) *เปิด Ward ใหม่

คุณสมบัติ

- เพศหญิง 18-35 

- จบการศึกษาปริญญาตรีพยาบาล

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

หมายเหตุ * เปิด Ward  ใหม่

 

ฝ่ายการพยาบาล 15 25 กุมภาพันธ์ 2563 08:56:14
4 ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย Ward -หอผู้ป่วยใน

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี 

- วุฒิ ม.6 ขึ้นไปมีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- ดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

หมายเหตุ *เปิด Ward ใหม่

 

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 25 กุมภาพันธ์ 2563 10:23:50
5 พยาบาลเฉพาะทาง OR - ห้องผ่าตัด
คุณสมบัติ
 
เพศหญิง อายุ 25-40ปี
- การศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181
ฝ่ายการพยาบาล 4 25 กุมภาพันธ์ 2563 10:24:16
6 UR NURSE ประกันสัมพันธ์

คุณสมบัติ :

เพศหญิง อายุ 30-40 ปี

- วุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต

- ทำงานด้าน UR ไม่น้อยกว่า 3  ปี

- มีใบรับรอง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

 

ฝ่ายการพยาบาล เฉพาะทาง 1 25 กุมภาพันธ์ 2563 10:29:38
7 เจ้าหน้าที่ Business Analyst

คุณสมบัติ 

- เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี

- ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง

-  มีประสบการณ์ BI(Business Intelligence) เช่น Power BI, Qlikview

- Tableau จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

 

ICT 1 25 กุมภาพันธ์ 2563 09:16:23
8 ผู้ช่วยพยาบาล CSSD

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 18-35 ปี
 • จบประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ
 • สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181
ฝ่ายการพยาบาล 1 6 กุมภาพันธ์ 2563 18:41:16
9 เภสัชกร

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

- จบการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์  มีใบประกอบวิชาชีพ

สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

 

 

 

เภสัชกรรม 3 25 กุมภาพันธ์ 2563 10:25:39
10 เจ้าหน้าที่ Coder
คุณสมบัติ :
 
- เพศชาย-หญิง อายุ 24-40ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาเวชสถิติ, หรือมีประสบการณ์ลงรหัสโรค
- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181
แผนกประกันสัมพันธ์ 1 6 กุมภาพันธ์ 2563 18:52:35
11 ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
คุณสมบัติ :
- เพศหญิง 18-35ปี
- ม.6 หรือจบประกาศนียบัตรผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค/ที่เกี่ยวข้อง
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181
X-ray 1 6 กุมภาพันธ์ 2563 18:58:38
12 หัวหน้าการบัญชี AP

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 33-40 ปี

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี

- ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

- ใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Oracle ได้

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181 

 

 
บัญชี 1 25 กุมภาพันธ์ 2563 10:27:08
13 เจ้าหน้าที่ Programmer

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 21-40ปี

- จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ People Soft จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181 

 

 

 

 

ICT 1 6 กุมภาพันธ์ 2563 19:04:08
14 เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์
คุณสมบัติ :
 
- เพศชาย อายุ 21-40ปี 
- จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรรม 1 6 กุมภาพันธ์ 2563 19:50:49
15 หัวหน้าแผนก Ward
คุณสมบัติ :
- เพศหญิง 
- จบปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ 
-  มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181
ฝ่ายการพยาบาล 2 11 กุมภาพันธ์ 2563 16:25:46
16 เจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าต่างประเทศ
คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 24-40ปี
- ปริญญาตรีสาขาภาษาต่างประเทศหรือที่เกี่ยวข้อง
- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181
 
 
 
 
 
 
IMSC 1 6 กุมภาพันธ์ 2563 18:56:18
17 เจ้าหน้าที่ตัดต่อ/ช่างภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 •  ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • รักการเรียนรู้ ชอบแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
 • รักศิลปะและการออกแบบ
 • ขยัน ร่าเริง รับผิดชอบ ทำงานเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์และมีความรู้ความชำนาญในการถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพ ตัดต่อ

หน้าที่ในการทำงาน

 • ตัดต่อวิดีโอ Content
 • ตัดต่อ Youtube content
 • ถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับ Content
 • ออกแบบ Subtitle, Thumbnail
 • ถ่ายภาพนิ่ง

ทักษะที่ต้องการ

 • สามารถใช้โปรแกรม Premiere Pro, Adobe illustrator, Adobe Photoshop ได้
 • สามารถวางแผน, ถ่ายวิดีโอ, และตัดต่อได้
 • สามารถใช้กล้องสำหรับการถ่ายวิดีโอได้

ประเภทของงาน

 • งานประจำ (5 วันต่อสัปดาห์) เวลาทำงาน (8.00 – 17.00 น.) หรือ (8.30-17.30น.)

 

สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

 

 

ฝ่ายการตลาด 1 14 กุมภาพันธ์ 2563 14:02:39
18 เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค
คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุ 18-35ปี
- วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
- มีความรู้ด้านวิศวกรรม, การป้องกันอัคคีภัย, มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง
วิศวกรรม 1 6 กุมภาพันธ์ 2563 19:58:03