World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


สัญญาณเฝ้าระวัง เสี่ยงมะเร็งผิวหนัง

สัญญาณเฝ้าระวัง เสี่ยงมะเร็งผิวหนัง

 

มะเร็งผิวหนัง คือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่บริเวณผิวหนังและเยื่อบุจนกลายเป็นเนื้อร้าย มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ชนิดที่พบบ่อย คือ เบเซลเซลล์ basal cell carcinoma, สเควมัสเซลล์ squamous cell carcinoma และ เมลาโนมา melanoma

 

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

  • การสัมผัสแสงแดด หรือ UV เป็นประจำเป็นเวลานาน
  • กรรมพันธ์ เช่น การมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งผิวหนัง
  • กลุ่มคนที่มีเม็ดสีที่บริเวณผิวหนังน้อย เช่น คนที่มีผิวขาวจัด
  • เป็นโรคที่มีปัญหาทางภูมิคุ้มกัน เช่น HIV
  • ได้รับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งเป็นเวลานาน เช่น สารหนู สมุนไพรบางชนิด หรือสูบบุหรี่เป็นเวลานาน
  • มีรอยโรค บริเวณผิวหนังเป็น ระยะก่อนมะเร็ง ( pre-cancer) เช่น โรค แอกทินิก เคอราโทซิส actinic keratosis
  • การระคายเคืองเรื้อรัง หรือโรคผิวหนังบางชนิดเรื้อรัง
  • แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
  • การฉายรังสีที่ผิวหนัง
  • การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น หูดบางสายพันธ์ุ

 

อาการแสดง

ชนิด เบเซลเซลล์ basal cell carcinoma มะเร็งผิวหนังชนิดนี้ เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่พบมากที่สุด ลักษณะที่พบได้บ่อยของมะเร็งผิวหนังชนิดนี้คือ เป็นเนื้อนูนสีชมพู ใส วาว โตเร็ว อาจมีแผล หรือ มีสีดำบริเวณก้อนมะเร็ง

ชนิด สเควมัสเซลล์ squamous cell carcinoma มะเร็งผิวหนังชนิดนี้เป็นชนิดที่พบบ่อยรองลงมา มักมีอาการ เป็นผื่นหรือตุ่มแดงเรื้อรัง มีขรุยหรือมีสะเก็ด อาจมีแผลหรือ เลือดออกได้ง่าย โตเร็ว

ชนิด เมลาโนมา melanoma มะเร็งชนิดนี้เป็นชนิดที่ค่อนข้างรุนแรงและแพร่กระจายได้เร็วกว่า สองชนิดแรก มักสังเกตุเริ่มจากเป็นก้อน หรือตุ่มสีดำคล้ายไฝ หรือเป็นปื้นสีดำที่เล็บ แต่มะเร็งชนิดนี้มักมีประวัติ จุดสีดำเหล่านั้น มักโตเร็ว ขอบไม่เรียบและมีหลายสีในบริเวณเดียวกัน

โดย สรุปแล้วมะเร็งผิวหนัง มักมีอาการเป็นก้อนหรือ ปื้นแดงผิดปกติที่ผิวหนัง โตเร็ว ขอบเขตไม่ชัด มักมีแผลหรือสีผิดปกติ เช่นดำปนแดง หรือ เลือดออกง่าย

 

การตรวจเบื้องต้นด้วยตัวเอง

สามารถทำได้โดยการสังเกต จุด หรือ ความผิวปกติ ที่บริเวณผิวหนัง ถ้าบริเวณไหนมีการเปลี่ยนแปลงเช่นโตเร็ว สีเปลี่ยน โดยเฉพาะ ในคนที่มีประวัติทางกรรมพันธ์ โดนแดดบ่อย หรือมีความเสี่ยง ถ้าไม่แน่ใจควรเข้ามาพบแพทย์

 

การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์

แพทย์จะทำการซักประวัติและตรวจเบื้องต้น ในบริเวณที่มีลักษณะเข้าได้กับมะเร็ง แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมทางกล้องจุลทรรศน์

 

การรักษา

การรักษามะเร็งผิวหนังมีหลายรูปแบบ เช่น

การขูดและจี้ไฟฟ้า ( curettage and desiccation) เหมาะสำหรับมะเร็งผิวหนังขนาดเล็กบางชนิดที่ไม่แพร่กระจาย และ ไม่อยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย

การผ่าตัด แบ่งเป็นการผ่าตัดมาตรฐาน wide excision และการผ่าตัด แบบ เฉพาะ Mohs surgery ซึ่งใช้ในการรักษามะเร็งผิวหนังบางบริเวณที่ต้องการการสูญเสียชิ้นเนื้อในปริมาณน้อย

การรักษาด้วยยาทา เช่น topical imiquimod, topical 5-FU ใช้ในกรณีที่เป็นมะเร็งผิวหนังบางชนิดขนาดเล็กที่ไม่ลุกลาม หรือ ใช้ในผู้ป่วยที่สภาพร่างกายไม่พร้อมผ่าตัด

การรักษาด้วยการจี้ไอเย็น cryosurgery ใช้ในการรักษามะเร็งผิวหนังบางชนิดในระยะเริ่มต้น หรือใช้ร่วมกับการผ่าตัด

การฉายรังสี radiation therapy

การรักษาด้วย เคมีบำบัด chemotherapy

การรักษาด้วยยาเฉพาะ targeted therapy

 

ซึ่งการเลือกการรักษาในแต่ละกรณีขึ้นกับชนิดของมะเร็ง ระยะ และบริเวณที่เป็น รวมทั้ง สภาพร่างกายและความพร้อมของผู้ป่วย

 

วิธีการป้องกัน

การหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดเป็นประจำ ในช่วงที่มีแดดจัดเช่นตอนเที่ยง

ทาครีมกันแดดก่อนออกแดดอย่างสม่ำเสมอ

หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือ รับประทานสารที่เจือปนสารก่อมะเร็ง

การรับประทานวิตามินบางชนิด ( chemoprevention) เช่น vitamin B3, vitamin A

การตรวจร่างกายตัวเองอยู่เสมอ เมื่อมีบริเวณไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและน่าสงสัย ควรรีบพบแพทย์

 

บทความโดย

พญ. กันต์กนิษฐ์ สันติปราน์รนต์  แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังและความงาม  WMC

ประจำศูนย์ศัลยกรรมและเวชกรรมเสริมสวย WMC  ชั้น 4

โทร. 02 836 9999 ต่อ 4521-2